dimecres, 13 de febrer de 2013

PROBLEMA P5

Als alumnes se'ls ha plantejat el següent problema: PORTO A LA BUTXACA 5 BALES. CORRENTS, ME N'HAN CAIGUT TRES I HAN ANAT RODOLANT AVALL, AVALL I NO LES HE POGUT AGAFAR. QUANTES BALES TINC ARA A LA BUTXACA?


Des del principi ell ha apuntat el 2 com  a resultat. Al demanar-li que ho expliqués amb un dibuix, ha fet el nen amb un cinturó amb bales, com que en cauen 3 al cinturó li'n queden 2 i 3 espais per guardar bales.


 Ha començat escribint el dos com a resultat. Després ha dibuixat les 5 bales i no sabia com continuar. Després ho ha guixat tot i ha tornat a començar. Ha dibuixat les 3 bales que rodolen (ho ha senyalat amb les fletxes). hi ha marcat les 2 que li queden a baix a l'esquerra. 

També ha escrit el dos directament. Després ha dibuixat la nena amb una motxilla. Les tres que li cauen les ha dibuixat i pintat, i n'ha deixat dues a la motxilla.
Com tots, ha començat escribint el 2. Després ha dibuixat les 5 bales, però no sabia com continuar-ho. Quan ha vist que els seus companys/es pintaven alguna cosa, ha decidit pintar les tres que li cauen.