dimecres, 13 de febrer de 2013

Acta sessió 13-2-13ACTA ASSESSORAMENT – 13-2-13

ATENCIÓ A LA DIVERSITAT

Tipus d’actuacions a fer quan es percep que una pregunta és molt difícil per a l’alumne.
Exemple del  problema d’un producte que està a la meitat de preu amb  alumnes de cicle inicial, en aquest cas aplicat a 1r.
-          - Fer-ho amb euros de debò.
-          - Anar al racó de la botiga i comprar el paquet d’arròs directament.
-       -  Fer dibuixos del que s’ha representat, però sempre després de preguntar-li quina manera poden trobar ells per explicar-ho.

La idea és que el mestre vagi extraient la manera de fer les preguntes adequades per tal que els nens pensin per si mateixos. Si els costa el llenguatge abstracte, podem utilitzar la manipulació per tal d’arribar progressivament a l’ús del llenguatge matemàtic.
Tot i així ens podem trobar alumnes que es perden quan intenten dibuixar-ho, però a d’altres alumnes els va molt bé, perquè els ajuda a desglossar numèricament per després arribar a l’operació requerida.
La idea és fer-los investigadors. Però què fer quan els alumnes igualment no se’n surten? Es debat el problema de repartir 4 pomes entre vuit nens.
Si no es tenen pomes es pot fer servir un altre material com plastilina, que sigui fàcil de dividir, per aprofundir en la visualització de la meitat.
Pel tema gràfiques amb nombres elevats. Si hi ha alumnes que no ho saben resoldre, els pot ajudar rebaixar les quantitats. Una altra idea és que es facin la seva pròpia gràfica (recta numèrica, ajuntant euros un al costat de l’altre...) que busquin la seva manera de fer-ho.
És important que no ens avancem. Que el nen trobi maneres de resoldre-ho ell sol. La intervenció del mestre ha d’anar més a intentar que trobi una manera pròpia que no pas suggerir-li maneres que ja sabem que poden dur a la solució.

ELEMENTS I GRUPS

Cal diferenciar entre nombre de grups i nombre d’elements de cada grup. Dividir 144 persones en viatges de 24 (Dragon Kahn), el 24 és un grup d’elements que agafarem com a unitat per saber quants viatges ha de fer per portar totes les persones. És bo en quantitats petites com aquestes,  fer-ho manipulativament ja que després en quantitats grans ja haurà entès com fer-ho. Una bona manera és per exemple posar-se en parelles  i descobrir quantes parelles (grups de 2) es poden fer amb el total d’alumnes de la classe.

REFLEXIÓ SOBRE EL PROBLEMA

Pot ser interessant demanar que justifiquin un problema o que expliquin una operació. Podem adonar-nos del seu raonament lògic.

PROBLEMES D’EDUCACIÓ INFANTIL

En el problema de les bales, es veu com tots els nens han trobat la manera de dibuixar el problema correctament, posant la solució (2) directament, però cap ha utilitzat cap operació escrita per fer-ho. Com ho podem fer?
-          Seqüenciar el que passa en el problema (quantes en tenia, què ha passat, quantes en tinc) en forma de conte.
-          Dramatitzar la situació.
-          Treballar-ho manipulativament per traduir-ho a una resta.
-          O, veient que han entès bé el problema, introduir la resta a partir d’aquí.
Els alumnes de cicle inicial també poden agafar alguna d’aquestes opcions si els és costós resoldre problemes.

CLASSIFICACIONS

En els exercicis proposat veiem que la majoria d’alumnes han classificat els animals en diferents grups, sense respectar les categories: per exemple, un grup és “volen” que seria la categoria del desplaçament, i un altre grup és “viuen a la selva” que és una categoria diferent (hàbitat). Com ho podem fer per trobar classificacions més precises?
-          Trobar diferències entre dos animals d’un mateix grup, per tal de trobar més característiques pròpies.
-          Fer classificacions diferents, des de zero, per tal que descobreixin diferents maneres d’agrupar.
-          Fer que expliquin els grups que han fet, per tal que s’adonin de característiques que potser no havien pensat abans.
-          És interessant el concepte d’”intersecció”, per animals que poden estar en dos grups diferents.
-          Qüestionar el que estan fent i fer que prevegin els grups abans de dur-lo a terme, pot ajudar a fer una classificació més reflexiva.

ESTRUCTURACIÓ

Una activitat interessant per estructurar seqüències és la de descriure accions que s’han fet conjuntament. Per exemple, el racó de la caseta, on es reparteixen plats, forquilles, tovallons... es poden menjar ametlles... Després es descriu el procés i els és més fàcil resoldre el projecte matemàtic: Quantes ametlles tenia? Quantes n’he menjat? Quantes me n’han quedat?

FEM EL PLÀNOL DE LA CLASSE