dilluns, 11 de febrer de 2013

CLASSIFICACIÓ D'ANIMALS 4t-CS

Per fer les classificacions es van fer dos grups: 4t i CS.
De bones a primeres els va semblar una activitat fàcil i fins i tot infantil, però a mesura que s'anava desenvolupant l'activitat, van veure que de fàcil, res.
El grup de 4t va trigar força a fer les classificacions. El grup de CS van tenir alguns problemes a l'hora de posar-se d'acord amb les classificacions. Hi havia qui col·laborava més que altres, però no direm noms...Què avaluem d'aquesta activitat en quant al treball cooperatiu?

1- Com ha anat el procés del treball cooperatiu.
2- Si un/a alumne/a vol dominar la situació i els altres cedeixen o no a les propostes.
3- Si algú diu algun aspecte i algú altre/a l'acaba de puntualitzar o ampliar.
4- Si l'alumnat arriba a un acord.