dilluns, 4 de febrer de 2013

Presentació d'estratègies de resolució de problemes

Diferents estratègies que crea la mainada per a la resolució de problemes:

El problema ha de sorgir de situacions concretes.
Aprofitar situacions que es donen a l'escola per fer-ne l'abstracció matemàtica.
Altres vegades a partir de vivències podem fer situacions simulades, com ara el taller de la botiga.

RESOLUCIÓ PROBLEMES

ESTRATÈGIES: DIVISIÓ

ESTRATÈGIES: MULTIPLICACIÓ DE DUES XIFRES