dijous, 24 de gener de 2013

Classificar o ordenar els criteris de bona pràctica educativa

Classificar o ordenar els criteris de bona pràctica educativa que vàrem dir en la primera sessió:

MOTIVADORA
AUTÒNOMA
IMPLICACIÓ FAMÍLIA
ACTIVITAT VISUAL
ENRIQUIDORA
COOPERACIÓ
FUNCIONAL
SIGNIFICATIVA
ADEQUACIÓ NIVELL
CANVI DE ROL
LÚDICA
PROMOU L’ATENCIÓ
INTERDISCIPLINARIETAT