dimecres, 23 de gener de 2013

INVENTS EDUCACIÓ INFANTIL I CICLE INICIAL

Quin profit matemàtic en podem treure?
  • Línia cronològica amb 3 etapes.
  • Temps que fa des que es va inventar.
  • ESTADÍSTICA: bombetes enceses durant la vida.
  • Nombre d'invents per segle.
  • Problemes de la vida real.: quantes hores?
  • Deducció. Quantes persones es necessiten per construir... Quant temps es necessita per...? (Quantitat i temps)
  • Classificació  d'invents per utilitat (criteri establert...)
  • Pes: comparacions, qué pesa més?