dimecres, 23 de gener de 2013

INVENTS A CICLE SUPERIOR

Quin profit matemàtic en podem treure?

-Numeració: escriptura i lectura de nombres, comptar...
-Mesura del temps (anys,decàdes,segles...) Per exemple calcular quantes dècades fa que es va inventar la imprenta, etc.
-Eix cronològic: Crear un eix cronològic a partir de l'any d'invenció de cada invent. Representar-ho pels passadissos de l'escola i que els alumnes calculin l'interval de mesura de temps de l'eix, si serà en segles, anys, dècades, etc.
-Operacions bàsiques
-Representació gràfica de la informació: gràfica de barres. Calcular si fer-ho en segles,anys...
-Problemes matemàtics: inventar-se'n a través dels invents
-Formes geomètriques. Quina figura geomètrica recorda alguns invents en concret.